BORGERINDDRAGELSE OM VÆRDIER I MULTIMEDIEHUSET

Multimediehuset skal være et fleksibelt og dynamisk fristed for alle, som ønsker viden, fordybelse og inspiration. Et åbent og tilgængeligt læringsmiljø, der fremmer demokrati og fællesskab. Multimediehuset er både en udflytning, en udvidelse og en udvikling af Hovedbiblioteket i Århus. Multimediehuset skal desuden rumme Borgerservice og en række netværk og samarbejdspartnere.

I perioden 16. -31. marts har du mulighed for at bidrage med dine værdier for det fremtidige Multimediehus. Hvad er vigtigt, hvis Multimediehuset skal være et sted for dig?
Byens Stemmer

På dette website og via to interaktive borde, et på Hovedbiblioteket og et i Århus Kunstbygning, kan alle borgere debattere værdier for Multimediehuset med et lokalt, nationalt og internationalt afsæt. Man kan bidrage til debatten om Multimediehuset med sin egen stemme. Bordene taler til publikum og publikum kan komme med kommentarer og spørgsmål til Multimediehuset ved hjælp af bordene.

Alle stemmer bliver gemt i bordets hukommelse og i løbet af projektperioden vil mængden af tilgængelige informationer, kommentarer og spørgsmål vokse.

-> Læs mere om processen

DEBAT

Hvis du som borger har lyst til at være med til at præge værdierne for Århus' kommende Multimediehus, har du nu muligheden for at give din mening til kende.

Indlæggene bliver knyttet til ét af de tre kort – Århus, Danmark eller Verden. Du vælger selv et sted, hvor du mener, at Multimediehuset kan hente inspiration, eller hvor du synes, at der er en relation, du gerne vil gøre andre opmærksom på.

Du kan gå til debatsiden og få flere valgmuligheder eller gå direkte til debatten ved at vælge et kort herunder:

DELTAG I DEBATTEN
ÅRHUS DANMARK VERDEN
Århus Danmark Verden